Keresés: 
A Szemünk Fénye Program célja
Az energia ésszerű hasznosítása érdekében, a Magyar Köztársaság Kormánya által meghirdetett Szemünk Fénye Program célja, a költségvetési támogatásban részesülő közoktatási intézményfenntartók segítése. A közintézmények jelentős hányadában elavult és pazarló világítási és fűtési rendszerek működnek. A jó minőségű és takarékos rendszerek színvonalas szolgáltatást, környezetkímélő energia felhasználást, valamint jelentős megtakarítást eredményeznek, amelyből a korszerűsítés bekerülési értéke megtérül. 

A Szemünk Fénye Programnak országos szinten kell teljesítenie azt a követelményt, hogy a megtakarításból finanszírozható legyen a korszerűsítés.

A világítási és fűtési rendszerek minőségének javítása a gazdasági előnyökön túl, a közintézményi szolgáltatásokat igénybe vevők, az ott dolgozók és végül, de nem utolsó sorban - a programban hangsúlyos szereppel bíró közoktatási intézményekre való tekintettel - a jövő nemzedékének egészségesebb életkörülményeit teremti meg.